Παράταση Υποβολής Περιπτώσεων - 17o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, 18 - 20 Μαΐου 2018, Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη

Print
 
 
slider
 
Πρόσκληση Υποβολής Περιπτώσεων - Παράταση Υποβολής

Θεσσαλονίκη, 16 Ιανουαρίου 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στο προηγούμενο συνέδριο ΙΦΝΕ εγκαινιάσθηκε μια νέα θεματική ενότητα - η διεπιστημονική συζήτηση ενδιαφερόντων περιπτώσεων ασθενών με ΙΦΝΕ.

Σκοπός της ενότητας είναι να συζητηθούν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ασθενών με διαγνωστικά ή θεραπευτικά διλήμματα.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της ενότητας αυτής και την απήχηση που είχε στους συνέδρους, απoφασίσθηκε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα και του φετινού 17ου Συνεδρίου.

Καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους που αντιμετώπισαν ενδιαφέροντα περιστατικά με διαγνωστικά ή θεραπευτικά διλήμματα να τα αποστείλουν στο Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο, Συνεδριακή Α.Ε. (Κα Αριέτα Μαϊδάτση, arieta@conferre.gr, 26510-68610).

Από τα περιστατικά που θα αποσταλούν θα επιλεγούν τα 10 πιο ενδιαφέροντα (5 με ν. Crohn και 5 με ελκώδη κολίτιδα) που θα παρουσιαστούν σε δύο συνεδρίες.

Η ομάδα των σχολιαστών σε κάθε συνεδρία θα απαρτίζεται από έμπειρους συναδέλφους διαφόρων ειδικοτήτων που εμπλέκονται στη διαχείριση των ασθενών ΙΦΝΕ (γαστρεντερολόγος, χειρουργός, παιδογαστρεντερολόγος, ακτινολόγος, παθολογοανατόμος)

Έχουν οριστεί 7 κύριες θεματικές ενότητες για τις προτεινόμενες περιπτώσεις:

 1. Ασθενείς με κακοήθεια που δε σχετίζεται με τη νόσο (πρόσφατη ή παρελθούσα)
 2. Ασθενείς με ανάπτυξη κακοήθειας σχετιζόμενης με τη νόσο
 3. Διαχείριση νοσηλευόμενων ασθενών με ΙΦΝΕ (ζητήματα σχετικά με συνυπάρχουσες λοιμώξεις - C difficile, CMV-, μεγιστοποίηση συντηρητικής θεραπείας, κατάλληλος χρόνος - ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση, απεικονιστικά διλήμματα)
 4. Παιδιατρικοί ασθενείς (ζητήματα κατά την πρώιμη έναρξη ή την έναρξη στην εφηβική ηλικία)
 5. Σπάνιες εκδηλώσεις ΙΦΝΕ
 6. Διαχείριση των φαρμάκων στην κύηση
 7. Διλήμματα στην επιλογή του κατάλληλου φαρμάκου σε νεαρούς ασθενείς και σε ηλικιωμένους ασθενείς

Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων δεν αποκλείει την υποβολή περιπτώσεων που δεν εμπίπτουν σε αυτές, αρκεί να είναι ενδιαφέροντα και να εγείρουν διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς προβληματισμούς. 

 

Οι συνάδελφοί που επιθυμούν να συμμετέχουν παρακαλούμε να στείλουν την προτεινόμενη περίπτωση με την εξής φόρμα:

 1. Θεματική Ενότητα (επιλέξτε μόνο μία από τις κύριες θεματικές ενότητες)
 2. Τίτλος του περιστατικού
 3. Περίληψη - περιγραφή περιστατικού (ως 200 λέξεις)
 4. Αναφορά του διλήμματος που προέκυψε προκειμένου να διευκολυνθεί η συζήτηση
 5. Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, προέλευση κέντρου, τηλέφωνο επικοινωνίας)

 

Με τιμή

Όλγα Γιουλεμέ
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

 

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Περιπτώσεων

Παρακαλούμε να αποστείλετε το περιστατικό έως και τις 30 Μαρτίου 2018 στο Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο Συνεδριακή Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση arieta@conferre.gr (Κα. Αριέτα Μαϊδάτση, 26510-68610)

 

thess 6

 

logo conferreSA

Stavrou Niarchou Ave., Mare Position, GR455 00 Pedini, Ioannina, GREECE
Tel. +30 26510 68610 | Fax. +30 26510 68611 | E-mail: info@conferre.gr, | Website: www.conferre.gr

You are receiving this email because
1.) You have been registered in one of the congresses/events of "CONFERRE SA" or
2.) You subscribed via our website service Want to be removed? No problem, Unsubscribe and we won't bug you again.