Πιστοποιητικά Παρακολούθησης- HSO ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2018, ΑΘΗΝΑ

Print
This email contains graphics, so if you don't see them, view it in your browser

 

stroke2018

Στο Συνέδριο χορηγούνται 19 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits) 

σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας.

Μπορείτε να κατεβάσετε το

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ΕΔΩ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος για την παραλαβή του Πιστοποιητικού  Παρακολούθησης. 

Θα γίνει χορήγηση ανάλογου αριθμού μορίων, βάσει των ωρών συμμετοχής - παρακολούθησης των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. 

Για την on line υπηρεσία απαραίτητη η χρήση του bar code που αναφέρεται στη κονκάρδα σας.

 

 

mobile 
 
 
     

 


conferresa

Stavrou Niarchou Ave., Mare Position, GR455 00 Pedini, Ioannina, GREECE
Tel. +30 26510 68610 | Fax. +30 26510 68611 | E-mail: 
info@conferre.gr, | Website: www.conferre.gr

You are receiving this email because
1.) You have been registered in one of the congresses/events of "CONFERRE SA" or
2.) You subscribed via our website service Want to be removed? 
No problem, Unsubscribe and we won't bug you again.