Συνοπτικό Πρόγραμμα -3ο Συμπόσιο Νευρολογίας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, 12 - 14 Απριλίου 2018, Σπέτσες

Print
 
 
slider

Πέμπτη 12 Απριλίου 2018

15:00-16:00

Προσέλευση - περιήγηση στους χώρους και τις εγκαταστάσεις της «Αναργυρείου & Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών»

16:00-17:00

Εγγραφές

Γραμματεία

17:00-17:15

ΕΝΑΡΞΗ - ΥΠΟΔΟΧΗ

Κεντρικό Αμφιθέατρο

17:15-17:30

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δομή του συμποσίου - χρηστικές πληροφορίες

Κεντρικό Αμφιθέατρο

17:30-18:30

1 red

1ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Back to school: βασικές γνώσεις ανοσολογίας για τους κλινικούς, ξεκινώντας από το A”

Αίθουσα Αγαλμάτων

18:30-19:30

1 red 1 blue 1 purple

2ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η ερμηνεία των παθολογικών ανοσολογικών εργαστηριακών εξετάσεων και η κλινική τους σημασία

Αίθουσα Αγαλμάτων

19:30-19:45

Διάλειμμα Καφέ

19:45-21:15

1 blue 1 purple

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ

Αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες & αυτοάνοσες κινητικές διαταραχές

Κεντρικό Αμφιθέατρο

21:15-21:30

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ

Κεντρικό Αμφιθέατρο

21:30-22:30

Δεξίωση υποδοχής

Παρασκευή 13 Απριλίου 2018

08:45-09:45

1 red 1 blue

3ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Βασικές αρχές ανοσοπαθολογίας  και παθογενετικοί μηχανισμοί αυτοάνοσων παθήσεων του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος και της Νευρομυϊκής Σύναψης

Αίθουσα Αγαλμάτων

09:45-11:15

1 purple

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ

Μυασθένεια Gravis

Κεντρικό Αμφιθέατρο

11:15-12:00

1 purple

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ

CIDP

Κεντρικό Αμφιθέατρο

12:00-12:30

Διάλειμμα Καφέ

12:30-13:15

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Κεντρικό Αμφιθέατρο

13:15-13:45

HOT TOPIC LECTURE

Κεντρικό Αμφιθέατρο

13:45-14:45

1 purple

1st HOT TOPIC SESSION IN MS

Διαγνωστικές προκλήσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση: Ατυπίες, συν-νοσηρότητες & mimics

Κεντρικό Αμφιθέατρο

14:45-16:00

Μεσημβρινή διακοπή - Ελαφρύ Γεύμα

16:00-17:15

1 red 1 blue

4ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η ανοσοβιοπαθολογία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης & των Variants

Αίθουσα Αγαλμάτων

17:15-18:00

1 red 1 blue

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ

Πολλαπλή Σκλήρυνση - I: Παθογένεια & υποκείμενη παθολογία

Κεντρικό Αμφιθέατρο

18:00-18:45

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Κεντρικό Αμφιθέατρο

18:45-19:15

Διάλειμμα - καφές

19:15-20:00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Κεντρικό Αμφιθέατρο

20:00-20:30

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Κεντρικό Αμφιθέατρο

20:30-21:15

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Κεντρικό Αμφιθέατρο

Σάββατο 14 Απριλίου 2018

08:45-09:45

1 green

5ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Βασικά μαθήματα νευροακτινολογίας για τους κλινικούς νευρολόγους

Αίθουσα Αγαλμάτων

09:45-11:15

1 green 1 blue 1 yellow 1 purple

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ

Πολλαπλή Σκλήρυνση - ΙΙ:  Νευροαπεικόνιση & αναδυόμενοι βιολογικοί δείκτες. Κλινικές  συσχετίσεις και η σημασία τους στην κλινική πράξη

Θεραπευτικές Στρατηγικές το 2018

Κεντρικό Αμφιθέατρο

11:15-12:00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Κεντρικό Αμφιθέατρο

12:00-12:30

Διάλειμμα Καφές

12:30-13:15

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Κεντρικό Αμφιθέατρο

13:15-14:30

1 purple

2nd HOT TOPIC SESSION IN MS

Θεραπευτικές προκλήσεις: Ειδικές περιπτώσεις και θεραπευτικοί χειρισμοί

Κεντρικό Αμφιθέατρο

14:30-16:15

Μεσημβρινή διακοπή

16:15-17:30

1 yellow

6ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η κριτική αξιολόγηση των Κλινικών Μελετών

Αίθουσα Αγαλμάτων

17:30-18:15

1 yellow

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ

Πολλαπλή Σκλήρυνση - IV: άμεση και έμμεση σύγκριση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, long-term και real world data

Κεντρικό Αμφιθέατρο

18:15-18:45

Διάλειμμα Καφές

18:45-20:40

1 blue 1 yellow 1 purple

3rd HOT TOPIC SESSION IN MS

Μία σύντομη αναδρομή στα τελευταία 25 συναρπαστικά χρόνια και τρεις (3) καυτές διαφαινόμενες εξελίξεις 

Κεντρικό Αμφιθέατρο

20:40-21:20

1 orange

NEURO BATTLE

Διαγωνισμός γνώσεων και ταχύτητας απαντήσεων μεταξύ δύο ομάδων, σε ερωτήσεις κλινικού ενδιαφέροντος επί της θεματολογίας του συμποσίου 

Κεντρικό Αμφιθέατρο

21:20-21:30

ΛΗΞΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Κεντρικό Αμφιθέατρο

1 red Ανοσολογία / Φλεγμονή 1 yellow Κλινικές μελέτες και κλινικές δοκιμές
1 blue Νευροβιολογία 1 purple Κλινική πράξη / Εφαρμογή
1 green Νευροαπεικόνιση 1 orange Διαγωνισμός γνώσεων
www.militaryneurology-symposium2018.gr
egg ribbon

 

logo conferreSA

Συνεδριακή Α.Ε./Conferre S.A.: "The Art of Bringing People Together"
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, θέση Μάρες, 455 00 Ιωάννινα

Τηλ. +30 26510 68610 | Fax. +30 26510 68611 | E-mail: info@conferre.gr, | Website: www.conferre.gr

You are receiving this email because
1.) You have been registered in one of the congresses/events of "CONFERRE SA" or
2.) You subscribed via our website service Want to be removed? No problem, Unsubscribe and we won't bug you again.