12η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας: Διακομιδή Νεογνού, 8 Δεκεμβρίου 2018, Grand Serai, Ιωάννινα

Print
 
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το e-mail σας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών δημοσιοποίησης του Συνέδριου, η δε επεξεργασία και διαχείρισή του υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletters καθώς και προωθητικά/διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) άλλων συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων παρακαλούμε ενημερώστε μας με ένα e-mail στο info@conferre.gr.
 
slider
registr button
ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Ενημέρωση γονέων για επικείμενο πρόωρο τοκετό
 • Οργάνωση περιγεννητικών κέντρων
 • Οργάνωση περιγεννητικής φροντίδας ανά περιφέρεια (Regiolization)
 • Ενδομήτρια διακομιδή
 • Σταθεροποίηση - Αναζωογόνηση πρόωρου - προβληματικού νεογνού
 • Διακομιδή νεογνού με επίγειο ή/και εναέριο μέσο μεταφορά
 • Αντιμετώπιση και διακομιδή νεογνού με συγγενείς ανωμαλίες
 • Διακομιδή νεογνού με συγγενή καρδιοπάθεια
 • Συμβάματα κατά τη διακομιδή νεογνού
 • Ενημέρωση - Ψυχολογική υποστήριξη γονέων του διακομιζόμενου νεογνού
 • Έκβαση των διακομιζομένων νεογνών 
44402

 

logo conferreSA

Συνεδριακή Α.Ε./Conferre S.A.: "The Art of Bringing People Together"
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, θέση Μάρες, 455 00 Ιωάννινα

Τηλ. +30 26510 68610 | Fax. +30 26510 68611 | E-mail: info@conferre.gr, | Website: www.conferre.gr

You are receiving this email because
1.) You have been registered in one of the congresses/events of "CONFERRE SA" or
2.) You subscribed via our website service Want to be removed? No problem, Unsubscribe and we won't bug you again.